... az egészségnevelésről és a drogokról

 
 
 

Jelentkezzetek idén is a DOE …egészségnevelésről és a drogokról  c. kurzusára!

A tantárgy tömbösített órák keretén belül a 11. héten kerül megrendezésre április 18, 19, 20-án, 16:00-19:00-ig. Ebben a tanévben is igen színvonalas előadásokkal készülnek előadóink a dohányzásról, egészséges életmódról, a kábítószerek egészségkárosító hatásairól is.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is  kurzusunk oktatói között vendégelőadóként köszönthetjük Dr. Zacher Gábor főorvos urat. 
A tantárgy teljesítéséért 1 kreditpontot kaphattok. Az aláírás megszerzéséhez szükséges az előadásokon való részvétel, valamint 1 általunk vagy általatok (önállóan) szervezett prevenciós előadás megtartása valamelyik általános és középiskolában.  A kurzust egy hallgatóbarát teszttel zárjuk, amely leginkább az előadások anyagaiból lesz összeállítva.

Kurzus kódjai: AOMOE7205 , NKMOE41NK6

Kredit: 1
Felvétel: II. évfolyam, II. félévtől, Élettan II teljesítése előfeltétel 
 

Óraszám: 17
Elmélet: 16
Gyakorlat: 1

Kötelező irodalom: Az előadások anyaga

Tantárgyi követelmények:
Az előadásokon való részvétel kötelező. 2 igazolatlan hiányzás esetén az aláírás nem szerezhető meg. Az előadások után tesztírásra kerül sor. A teljesítés feltétele egy felvilágosító előadás megtartása valamely, a hallgató által választott általános- vagy középiskolában.

Maximális létszám:
100 fő

Közegészségügyi Koordinátor- LPO

Szabó Vivien 
lpo.debrecen@humsirc.hu