Cardiovascularis és tumor prevenciós előadás (AOMOE7505)

 
 
 

Cardiovascularis és tumor prevenció 

Kreditszám: 2

Óraszám: 30
Elmélet: 30
Gyakorlat: -

Kötelező irodalom: az előadások anyaga

Tantárgyi követelmények
Az előadásokon való részvétel kötelező. 2 igazolatlan hiányzás esetén az aláírás nem szerezhető meg. Az előadások után tesztírásra kerül sor. A kurzus teljesítése után az első 3 előadás megtartása dupla DOE pontot ér.

Tantárgyfelvétel követelményei
Élettan II. sikeres teljesítése, így a tárgy a III. év 1. félévétől vehető fel 

Maximális létszám: 50 fő

A kurzus időpontja és helyszíne
Az órák tömbösített formában lesznek megtartva. Az órákat a 2017/2018. tanév őszi félévében a 3-5. oktatási héten tartjuk meg kedden, szerdán és csütörtökön 16:00-19:00 között. 

 

Szuromi Lilla
Cardiovascularis és tumorprevenciós egészségügyi elnökhelyettes
+36 30/601-1731
cvt.debrecen@humsirc.hu