Cseregyakorlat pályázati feltételek

 
 
 

IFMSA- SCOPE Szakmai Cseregyakorlati Tájékoztató

 

 

Harmadik évtől a gyakorlat elfogadadható kötelező gyakorlatként is! 

 

A pályázathoz szükséges

 

 • ! LEGALÁBB 10 MOE PONT

A pályázathoz kötelezően csatolandó:

 • Kitöltött pályázati űrlap, amely megtalálható az internetes pályázati kiírásban (amit e- mailben kapnak meg a Tagok)
 • ! DOE tagság igazolása (bármely tisztségviselő kiállíthatja, kérhető a DOE Irodában, fogadóóra idejében)
 • ! Indexmásolatok (az utolsó két félévről)
 • ! 1 db 4x4-es fénykép
 • ! Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • ! Útlevél (esetleg személyi igazolvány) fénymásolata

A pályázathoz továbbiakban csatolható: 

 • !Igazolás TDK munkáról, TDK, OTDK előadásról, pályamunkáról, demonstrátori megbízásról, cikkről, egyéb nemzetközi vagy más konferencián való részvételről
 • ! Igazolás (munkaszerződés) mentőzésről, nővéri munkáról
 • ! Igazolás a HÖK elnökétől a közösségi munkáról

 

 • ! Motivációs levél (angolul/németül kb. 1-1,5 oldal, CSAK A HELYELOSZTÓ UTÁN!)
 • ! Az idén bilaterális helyek kerülnek elosztásra.

 

Az államilag támogatott hallgatóknak az elnyert bilaterális helyekre a regisztrációs költsége 25.000 Ft (60.000Ft-ot kell a DOE-nak befizetnie a HELYELOSZTÓN, mely a helyére beutazó külföldi hallgató kollégiumi költségét, étkeztetését és a helyi egyesület által kínált programokon való részvételt fedezi, ezután 35.000 Ft-os egyetemi támogatásban részesül)

Az unilaterális helyekre pályázóknak250-350-t kell fizetnie a fogadó országtól függően, amelyet a fogadó egyesületnek személyesen kell odaadnia (államilag finanszírozott orvostanhallgatók 35.000 Ft-os egyetemi támogatásban részesülnek ebben az esetben is).

 

MINDENT ELEKTRONIKUSAN IS EL KELL JUTTATNI A HELYI CSEREGYAKORLATI KOORDINÁTORNAK!

Mi alapján bíráljuk el a pályázatokat?

 • ! A pontok két csoportba sorolhatóak, vannak olyan pontok, melyek minden kiutazás során    beszámításra kerülnek,
 • ! Bizonyos pontok a kiutazás után nullázódnak, s csak a kiutazás utáni évek munkájáért
 • kapott pontok kerülnek újra beszámításra
 • ! Az alábbi pontrendszer, a helyi elosztón érvényes:

1. Tanulmányi eredmény

10* (átlag-évfolyamátlag) / (max{évfolyamátlag- 1; 5- évfolyamátlag})

 • a képletben szereplő évfolyamátlag az előző tanév tanulmányi átlagainak egy tizedesre kerekített átlaga (évfolyamonként, egyetemenként változó)
 • a képletben szereplő átlag a hallgató az előző tanév tanulmányi átlagának egytizedesre kerekített átlaga

2. Nyelvvizsga

Nyelvvizsgának csak az ORIGO, illetve akkreditált vizsgahelyek által kiadott megfelelőszintű vizsgák számítanak.

A pályázott ország hivatalos nyelvéből szerzett nyelvvizsga előnyt jelent az adott országnál.

2.1.Angol vagy az adott ország nyelve

 • felsőfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 8+8 pont
 • középfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 6+6 pont

2.2.Egyéb élő nyelv:

 • felsőfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 4+4 pont
 • középfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 3+3 pont

2.3.Szakmai nyelvvizsga: a foknak megfelelő ponton felül 3 pont

Az angol középfokú C/(A+B) típusú vagy a fogadó ország nyelvéből középfokú C/(A+B) típusú nyelvvizsga a kiutazás feltétele. Aki ezen feltételeknek nem tesz eleget, un. null-listára kerül. Több nyelvvizsga esetén csak egy nyelvvizsga számítható be.
 

3. TDK munka

Ebben a kategóriában maximum 20 pont adható.

Valamennyi intézetben, klinikán legalább egy félév, az intézet által igazolt TDK

munka (A pont félévenként értendő, maximum hat félév számítható) 2 pont

3.1.TDK munka hat félév után félévenként:1 pont

3.2.Helyi és Országos TDK konferencián való részvétel:

·         1. díj 3 pont

·         2. díj 2 pont

·         3. díj 1 pont

3.3. Rektori pályázat, illetve pályamunka(a TDK konferencián előadott témától különböző tárgyú dolgozatok fogadhatók el)

·         1. díj 5 pont

·         2. díj 4 pont

·         3. díj 3 pont

3.4. Intézet által igazolt demonstrátori munka:2 pont/félév

3.5. Elsőszerzős cikk szaklapban:5 pont

3.6. Egyéb cikk szaklapban:3 pont

3.7. Nemzetközi konferencián való részvétel:5 pont

 • Egyéb hazai konferencián való részvétel: 3 pont

3.8. Poszter(országos vagy nemzetközi fórumon)

 • 1. szerzős: 3 pont
 • 2. szerzős: 1 pont

4. DOE munka

 • Országos tisztségviselő: 50 pont/ év
 • Helyi tisztségviselő: 40 pont/ év
 • Informatikai koordinátor: 40 pont/ év
 • CP- koordinátor: max. 30 pont
 • CP munka havonta: 1 - 20 pont
 • Teddy Maci Kórház: 1,5 pont/előadás
 • DOE által szervezett előadás: 2 pont / előadás
 • Prevenciós tevékenység: 4 ill. 6  pont/ nap (lásd lentebb)
 • Egyéb DOE munka (évente): 1 - 15 pont
 • DOE tagság: 1 pont
 • Elvégzett kurzus: 1 pont

Sikeres pályázat esetén az azt megelőzően végzett prevenciós munkára illetve előadásokra és CP munkára kapott pontok törlődnek.

Azon előadásokért jár pont, melyekért a hallgató anyagi juttatást nem kapott.

A hallgató határozhatja meg az elosztó előtt, hogy előadásainak hány százaléka kerül így beszámításra.

 

SCORA, SCOPH, CVP:

 • Előadás Debrecenben 2 pont/előadás
 • Előadás vidéken: 3 pont/előadás
 • Egyéb kiemelkedő segítség: max. 2 pont
 • Egy program Debrecenben 1 pont/óra (maximum: 6 pont)
 • Egy program vidéken1,5 pont/óra (maximum: 8 pont)

Arányosan csökkentve a pontot a távozás idejével.

 

Teddy Maci Kórház:

 • Egy foglalkozás: 1,5 pont/alkalom
 • Egy program Debrecenben 1 pont/óra (maximum: 6 pont)
 • Egy program vidéken1,5 pont/óra (maximum: 8 pont)
 • Egyéb kiemelkedő segítség: max. 2 pont

Arányosan csökkentve a pontot a távozás idejével.

 

Nyári contact person munka:

 • Egy hétvégi kirándulás megszervezése VAGY lebonyolítása: 3 pont
 • Egy hétvégi kirándulás megszervezése ÉS lebonyolítása:5 pont
 • Egy program megszervezése és lebonyolítása: 2 pont
 • Hétvégi kirándulás CP-je: 3 pont

               

A programokra való jelentkezés visszavonása pontlevonás nélkül a program napja előtt legalább 24 órával lehetséges, ez után a programért kapható pont levonásra kerül. (Például egy csütörtök 12:00-14:00-ig tartó programra történő jelentkezést maximum kedd éjfélig lehet pontlevonás nélkül visszamondani)

Az általános előszervezések (tutor, szállás, levelezések) ill. általános szervezések (felmerülő problémák, klinikákhoz kísérés, stb.) a cserések feladata, külön pont számukra nem jár érte.

5. Egyetemi közéleti tevékenység

 • Bármely, a helyi bizottság által fontosnak vélt hallgatói szervezet tisztségviselő (felelősök és helyettesek) 1 pontot  kaphatnak. (összesen max. 7 pont)
 • A HÖK-ben végzett munkáért a következő pontok adhatók:
 • HÖK elnök (évente): 10 pont
 • Kollégiumi bizottság elnöke (évente): 5 pont
 • Szakkollégium elnöke (évente): 5 pont
 • Minden más egyetemi funkció (évente): 1-5 pont (a HÖK elnök javaslatával)
 • Egyetemi énekkar: 1 pont/év

 

6. Mentőzés és egyéb ápolási munka

 • Az egyetemi évek alatt, igazoltan végzett mentőzésért, nővérmunkáért a pályázó félévente 3 pontot kap.

 

7. Levonások korábbi utazásokért

Ezek csak a szakmai cseregyakorlatra érvényesek, a csere-TDK nem számít bele, azért pontot NEM vonunk le!!!

 • Előző évi elmulasztott utazás: -20 pont
 • Előzőleg 1-szer utazott: -5 pont
 • Előzőleg 2-szer vagy többször utazott: -20 pont
 • Előző évi elmulasztott utazás, ha a hallgató sem a helyi sem az országos cseregyakorlati koordinátort nem tájékoztatta: -50 pont
 • Előző évi feed-back leadásának elmulasztása: - 20 pont (egyéb szankciókon kívül)

Minden pontban kivétel tehető vis maior esetén.

Ezen pontok összegéből tevődik össze a hallgató összpontszáma, mely alapján - az előző évek gyakorlatához hasonlóan - sorrendet állítunk fel.

Az idén bilaterális és unilaterális helyek is kerülnek elosztásra.

 

Az államilag támogatott hallgatóknak az elnyert bilaterális helyekre a regisztrációs költsége 25.000 Ft (60.000Ft-ot kell a DOE-nak befizetnie a HELYI ELOSZTÓN, mely a helyére beutazó külföldi hallgató kollégiumi költségét, étkeztetését és a helyi egyesület által kínált programokon való részvételt fedezi, ezután 35.000 Ft-os egyetemi támogatásban részesül)

 

Az unilaterális helyekre pályázóknak250-350-t kell fizetnie a fogadó országtól függően, amelyet a fogadó egyesületnek személyesen kell odaadnia (államilag finanszírozott orvostanhallgatók 35.000 Ft-os egyetemi támogatásban részesülnek ebben az esetben is).

 

 

REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!

 

 

 

A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT 2 FORMÁBAN KELL BEADNI:

- NYOMTATOTT

- ELEKTRONIKUS (e- mailben)

 

AMENNYIBEN A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK (bármely formátum esetén)

NEM ÉRKEZNEK MEG IDŐBEN, A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLIK!

KÉRJÜK, HOGY A PÁLYÁZATI ŰRLAPON CSAK A PÁLYÁZATRA MEGHIRDETETT ORSZÁGOKAT JELÖLJÉTEK BE!

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ:

Minden kiutazó hallgatót szeretnénk megkérni, hogy hazatérés után az általunk megadott kérdőívet töltse ki, ezzel is segítve a többi hallgatót és az Egyesület munkáját. Ennek elmulasztása esetén a következő évi pályázat elbírálásakor 20 pontot vonunk le!

 

 

Debrecen, 2015. szeptember 20.

 

 

Galambosi Gréta

leoout.debrecen@humsirc.hu