A szervtranszplantáció aktuális kérdései

 
 
 
A szervtranszplantáció aktuális kérdései-szabadon választható tárgy
AOG497308-K8
Kredit:1 
Óraszám: 20 elmélet
Kötelező irodalom: Az előadások anyaga
Tantárgyi követelmények: Az előadásokon való részvétel kötelező. A kurzus végén rövid tesztvizsgát kell tenni, melynek minimum 80%-os teljesítése szükséges a kurzus sikeres abszolválásához.
 
Maximális létszám: 60 fő
 
 

 A kurzus célkitűzései:

Általános orvosi ismeretek átadása a szerv-, és szövetátültetés nemzetközi és hazai gyakorlatával, az eddig elért eredményekkel kapcsolatban. Továbbá az egyes szervek átültetési lehetőségeinek és eredményeinek, valamint a várható élet-, és egészségnyereség ismertetése. A kurzus alkalmas mind az általános, családorvosi pályára készülők, mind az egyes szakterületek leendő orvosainak számára (kardiológia, pulmonológia, nephrológia, gasztroenterológia, hemathológia, szemészet, sebészet etc.). A szerv-, és szövetátültetés napjainkban már rutingyakorlat a legtöbb országban, az egészségügyi ellátás legmagasabb színvonalát jelenti, ezért úgy gondoljuk, hogy az orvostanhallgatók alapképzésében kötelező ezen ismeretek átadása, ezért a tervezett kurzusba bevonjuk az egyes szakterületek hazánkban elérhető autentikus képviselőit. Így a hallgatók első kézből kapnak ismereteket a szakmák hazai művelőitől.

Az országban először a Debreceni Egyetemen indul ilyen tematikájú, összefoglaló oktatás a tárgykörben orvostanghallgatók számára.

Kötelező tankönyvek: nincs

Ajánlott irodalom:

1.      Living donor kidney transplantation (Current practices, Emerging trends and evolving challenges. Taylor & Francis 2005 ISBN 1-84184-316-4

2.      Atlas of liver transplantation. Molmenti EP , Clintmalm GB. W.B. Saunders 2002 ISBN 0-7216-9551-5

3.      Medical care of the Liver Transplant patient 2nd Edition. Killenberg PG, Clavien P-A. Blackwell Science 2001, ISBN 0-632-04566-3

4.      History of Organ and Cell Transplantation. Hakim NS, Papalois VE. Imperial College Press 2003,ISBN 1-86094-209-1

5.      Transplantation Surgery: Current Dilemmas. Forsythe JLR. W.B. Saunders 2001; ISBN 0-7020-2588-7

6.      Surgical technique of the abdominal organ procurement. Baransky A. Springer, 2009, ISBN 978-1-84800-251-7

7.      Szervátültetés. Medicina, 2012; Perner F, Petrányi Gy

8.      Transplant Infections 2nd edition. RA. Bowden, P Ljungman, CV. Paya; 2003, Lippincott Williams and Wilkins ISBN 0-7817-3907-1

9.      Diagnostic and  interventional radiology in Liver Transplantation. Springer, 2000, ISBN 3-540-63311-1

10.  Cornea. 3rd edition, Krachmer JH, Mannis MJ, Holland EJ (editors), Mosby, ISBN: 978-0-323-06387-6

11.  Huifang Chen, Shiguang Qian (eds): Experimental Organ Transplantation. Nova Science Publisher, New York, 2013. ISBN: 978-1-62417-949-5

valamint a Transplantation, Transplant International, Transplantation Proceedings, és a Liver Transplantation, továbbá a Cornea c. folyóiratok,  

 
 

Tematika

 

Auguszta – 315. szemináriumi terem – kezdés 1700

 

1.       hét (2015. 09. 09.)        Bevezetés (Dr. Nemes B. ’10)
                                                    Szervdonációk és agyhalál törvényi háttere, Eurotranszplant (Mihály S., ’80)

2.       hét (2015. 09. 16.)       A szervdonor intenzív osztályos ellátása (Dr. Molnár Cs. ’45)
                                                   Donorszervek eltávolítása – multiorgan donatio (Dr. Kovács D. ’45)

3.       hét (2015. 09. 23.)       Transzplantációs Nefrológia (Dr. Zsom L. ’45)
                                                   Veseátültetés története és sebészeti megközelítése (Dr. Fedor R. ’90)

4.       hét (2015. 09. 30.)       Képalkotó diagnosztika szerepe a szervátültetésben (Dr. Tóth J. ’45)
                                                   Intervencionális radiológiai eljárások a szervátültetésben (Dr. Doros A. ’45)

5.       hét (2015. 10. 07.)       Klinikai immunológiai belgyógyászati alapismeretek (Prof. Dr. Illés Á.- Dr. Váróczy L. ’45)
                                                   A szervátültetés immunológiai vonatkozásai (Dr. Szilvási A. ’45)

6.       hét (2015. 10. 14.)       Transzplantációs anesztézia (Dr. Fazakas J. ’45)
                                                   Transzplantált betegek intenzív terápiás ellátása (Dr. Berhés M. ’45)

7.       hét (2015. 10. 21.)       Tüdőátültetés (Dr. Rényi Vámos F. ’90)

8.       hét (2015. 10. 28.)        Szívátültetés (ifj. Dr. Hartyánszky I. ’90)

9.       hét (2015. 11. 04.)       Májátültetés belgyógyászati vonatkozásai (Dr. Tornai I. ’45)
                                                   Májátültetés szervezési, sebészi vonatkozásai és eredményessége (Dr. Nemes B. ’45)

10.   hét (2015. 11. 11.)         Hasnyálmirigy átültetés és szigetsejt átültetés (Dr. Piros L. ’90)

11.   hét (2015. 11. 18.)         Cornea átültetés (Prof. Dr. Módis L. ’90)

12.   hét (2015. 11. 25.)         Csontvelő átültetés (Prof. Dr. Illés Á. – Dr. Váróczy L. ’90)

13.   hét (2015. 12. 02.)         Gyermekkori veseátültetés (Dr. Szabó T. ’45)
                                                   A szervátültetés hosszú távú eredményei és szövődményei (Dr. Zádori G. ’45)

14.    hét (2015. 12. 09.)        Transzplantációs patológia (Dr. Bidiga L. ’90)

15.    hét (2015. 12. 16.)         Kísérletes modellek, és érdekességek a szervátültetés vonatkozásában (Dr. Németh N.’60)
                                                    Tesztírás (’30)

 

Dr. Nemes Balázs Áron

 
 
A kurzus egyben kortársoktató képzés is a Transzplantációs Tanszék, a Debreceni Orvostanhallgatók Szövetségének és az Országos Szervkoordinációs Iroda által kidolgozott GERUNDIUM kortársoktatási program. A Gerundium program végén a tanfolyamot elvégző orvostanhallgatók (orvosok) igazolást kapnak, és ennek birtokában nemzeti szervezésben vehetnek részt (Orvostanhallgatók Országos Szövetsége) a középiskolásoknak tartott alapismereti képzéseken, mint oktató.
 
A program célja
1.  A  szervadományozási  hajlam,  a  potenciális  szervadományozási  lehetőség  felismerésének 
növelése. A program célja a tájékozott belegyezés biztosítása.
2.  Alapfogalmak  tisztázása  a  transzpalntációt  érintő  fontos  kérdésekben:  mikor  és  kinek  van 
szükésge  szervtranszpalntációra,  milyen  egyéni  és  társadalmi  hozama  és  kockázata  van  a 
transzplantációnak; agyhalál fogalma. 
3.  Alapvető anatómiai ismeretek érintése: főbb zsigeri szervek elhelyezkedése az emberi testben
4.  Alapvető jogszabályi ismeretek: feltételzett beleegyezés elve.
5.  A transzplantáció technikai menetének, szervezésének vázlatos bemutatása.
 
Amit a GERUNDIUM program biztosít:
- kreditpont
- DOE pont
- ingyenes kortársoktató képzés  (ÁOK IV. évfolyamtól)
- közvetlen szakmai hátter a kortarsoktatói aktivitáshoz  (ÁOK IV. évfolyamtól)
- igazolás a képzés teljesítéséről  (felhasználható pályázatokon) (ÁOK IV. évfolyamtól)
- részveteli lehetőseg a DE KK Transzplantációs Tanszék munkájában már hallgatóként
 
A GERUNDIUM programban való részvétel feltételei:
- minimum IV. évre beiratkozott AOK hallgató a Debreceni Egyetemen
- öneletrajz
- jól megfelelt (5) eredmény a kurzus záróvizsgáján. A kurzus egy tanévre jogosít fel kortársoktató előadások tartására! Minden  új tanévben teljesíteni kell a feltételeket a programban való részvételhez! A kreditpont treneszetesen csak egyszer jar. DOE pont jár pusztan a kurzus elvégzése után is. DOE pont minden megtartott óra után jár.
- korábbi részvétel  a DOE prevenciós munkájaban: min. 5 darab megtartott előadas/foglalkozás bármely programban korábban
- rendszeres részvétel a DE KK Transzplantációs Tanszék megbeszélésein
 
A kreditpontos kurzus elvégzésével nem kötelező a GERUNDIUM programban részt venni.
A programban való részvétel természetesen teljesen ingyenes.
 
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
 
További információ a DOE megbízott transzplantációs program koordinátoránál:
Balogh Enikő 
Elérhetőség: eniko55.balogh@gmail.com
Mobil:06702447165 (hétköznaponként 10-17 óra között)
Postacím: DOE címe (4032 Debrecen Móricz Zsigmond krt. 22. Markusovszky III-as kollégium)